Mai bine aprinde o lumânare, decât să blestemi întunericul!

“Credinţă şi Lumină” este fondată pe convingerea că fiecare persoană având un handicap mental este o persoană întreagă, cu toate drepturile unei fiinţe umane: mai ales dreptul de a fi iubită, recunoscută şi respectată pentru ceea ce este şi în alegerile pe care le face; de asemenea, cu dreptul de a primi orice ajutor ar avea nevoie pentru a creşte pe toate planurile, spiritual si uman.
“Credinţă şi Lumină” crede că fiecare persoană, chiar cea mai neputincioasă, este chemată să-şi aprofundeze viaţa în Isus, să primească toate bogăţiile spirituale de la biserica sa, sacramentele, tradiţia liturgică etc. Ea este chemată să fie izvor de har şi pace pentru toată comunitatea şi, de asemenea, pentru biserici şi pentru toată omenirea.

Este mai important să fii cu o persoană decât să faci ceva pentru acea persoană e unul dintre cele mai importante principii ale comunităţilor “Credinţă şi Lumină”. Astfel, prezenţa, deschiderea, sprijinul moral şi spiritual sunt apreciate mult mai mult decât ajutorul de natură materială.